NIEUWSBRIEF

Ontvang ons laatste nieuws, tentoonstellingen, brochures ...

Bouglione-avond deze vrijdag 20 oktober

De vzw De 8ste Dag organiseert dank zij de vrijgevigheid van de familie Alexandre Bouglione een hilarische circusavond ten voordele van onze vereniging. Geachte Vrienden, De vzw De 8ste Dag...

EN SAVOIR PLUS

Inleiding

De vzw Le 8ème jour (De 8ste dag) behoudt dezelfde naam als de prachtige Belgische film (Cannes 1996) van de realisator Jaco Van Dormael.

Op 2 mei 2000 gesticht door ouders van jong volwassene personen met Downsyndroom (trisomie 21), onder hen de ouders van Pascal Duquenne en Michèle Maes, twee acteurs van de filmLe Huitième jour.

De erevoorzitter van de vzw Le 8ème jour(De 8ste dag) is de regisseur van de film, Jaco Van Dormael. De met Pascal Duquenne ex aequo winnende prijs voor de beste mannelijke hoofdrol, Daniel Auteuil is peter van de vzw.

Het doel van de vzw is jong volwassenen met beperkingen de mogelijkheid geven om zelfstandig te leven.

De oplossing wordt geleverd door enthousiaste jonge volwassenen die wensen:

  • Niet opgenomen te worden in een tehuis, omdat ze hun autonomie zouden verliezen, en niet in een appartement onder toezicht; ze zullen zich geïsoleerd voelen.
  • Dicht bij elkaar in een individuele huisvesting wonen.
  • Zelfstandig en niet afgezonderd leven.
  • Zich veilig voelen zonder permanente institutionele begeleiding.

Uit deze samenwerkingskracht tussen ouders, jongeren en begeleidende diensten werd Le 8ème jour(De 8ste dag) geboren.

Zuidstraat 133/50,
1000 Brussels.
Tél.: 02/253.82.08
Tél. & Fax: 02/514.39.35
Mail: info@lehuitiemejour.eu

De oorsprong

Begin 1995, een groepje ouders van kinderenmet trisomie 21, verbijsterd door het gebrek van adequate structuur, ontmoeten elkaar en definiëren hun zorgen.

De zorgen van de ouders

De toekomst en het terechtkomen van hun kinderen na hun overlijden.
De genegenheid en de seksualiteit van deze jongeren.
Het recht om te leven als hun mede mens niettegenstaande hun anders zijn.
Een veilige plaats en een structuur vinden waar trisomie en personen met licht mentalebeperkingen tot ontplooiing kunnen komen zonder hun zelfstandigheid te verliezen, want:
De traditionele tehuizen (homes) schikt hun niet, daar de jong volwassenen hun verworven zelfstandigheid riskeren te verliezen, door een te grote ten laste neming.
Het leven in appartementen onder toezicht (vergezelt één maal per week) beantwoord niet aan hun behoeften inzake veiligheid en genereert een bepaalde sociale en emotionele isolement.

De begunstigden

Volwassenen met intellectuele beperkingen met in het bijzonder personen met trisomie 21, zonder gedragsstoornissen, zelfstandig in hun bewegingen en hun dagelijks leven.

PLAAT

Uw hulp is nodig om glimlachen te brengen